Единственото списание за сигурност в България

Утвърдено като легитимна платформа за съдържателен анализ в среда на информационно пренасищане, от 2012 г. списание „Сигурност“ е актуалната карта, очертаваща позициите на България в геополитическата обстановка.

Единственото списание за сигурност в България

Утвърдено като легитимна платформа за съдържателен анализ в среда на информационно пренасищане, от 2012 г. списание „Сигурност“ е актуалната карта, очертаваща позициите на България в геополитическата обстановка.

Направи своя годишен абонамент


Име на получателя
Адрес за доставка
e-mail
телефон
Съгласен/а съм с условията за обработване на лични данни и давам доброволно съгласието си.*

1. Личните данни, които предоставяте на списание Сигурност се предоставят доброволно от Вас, защитени са със съвременни организационни и технически средства за обезпечаване на информационната сигурност, и се използват само за обработване на заявения от Вас абонамент.
2. По-специално списание Сигурност събира следните данни (в т.ч. лични данни), предоставени от Вас:
1) Име, Фамилия
2) Адрес за доставка
3) E-mail адрес за последващи съобщения
4) Телефон
3.Списание Сигурност предоставя Ваши лични данни от т. 2. до трети страни само с Вашето изрично съгласие или в изрично предвидените от закона случаи.
4. Във връзка с разпространеното, Списание Сигурност предоставя Ваши лични данни само от т. 2.1 и 2.2 на ДОБИ ПРЕС ЕООД за извършване на доставка на печатния продукт, като заявена от Вас услуга при абонамент.
5. Данните по т. 2.3 и 2.4 се използват за заявяване на абонамента и за предоставяне на специализирана информация, която сте пожелали да получавате от нас.
6. Списание Сигурност Ви дава възможност по всяко време да изискате преглеждане на своите данни, да се нанесат корекции в тях, да се ограничи използването им, да се изтрият като това бъде направено служебно от нас. Координати за връзка: имейл адрес: dpo@brodbg.com ; телефон: 02 865 94 40.
7. В случай, че правата Ви за защита на личните Ви данни бъдат нарушени, можете да се обърнете за съдействие към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), като подадете жалба или сигнал до нейния официален електронен адрес https://www.cpdp.bg/

Скрии условията за обработване на лични данни

Безплатна
доставка

6 броя / 50 лв.

Печатното издание е двумесечно.

За повече информация, моля свържете се с нас на
e-mail: info@brodbg.com
телефон редакция: 0888 128 999
Плащането се извършва по банков път.

Вземи своя брой от тук
Greenwich Book Center
гр. София бул. “Витоша“ №37
гр. София бул. „ген. Тотлебен“ №3